■ KONTAKT INFORMACIJE
Remedija d.o.o. Obilazna cesta 20b , 88220 Široki Brijeg

tel. + 387 39 704 048 , fax. + 387 39 704 925
web: www.remedija.com , e-mail: info@remedija.com


Opci podaci
3382202200012439 Unicredit Bank d.d.

PDV br: 4272001840007 , ID br : 272001840007
■ KONTAKT FORMA

:: Copyright © 2014 Remedija d.o.o. Sva prava pridržana :: Development and Design: Remedija d.o.o.